Prowadzenie świetlicy integracyjnej „Pod lipami” dla dzieci romskich i nieromskich
z terenu miasta Gliwice

Nasza świetlica wznowiła swoją działalność 10 września 2022 i będzie działać do 9 grudnia 2022. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu, czyli od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14:30 do 17:00 oraz w soboty od 10:00 – 14:00, ale tylko zajęcia nauki tańca romskiego. W przypadku, gdy odbywają się wycieczki, zajęcia taneczne nie odbywają się.
Dzieci mają do wyboru takie zajęcia jak: odrabianie zadań domowych, uzupełnienie zaległości, przygotowanie do sprawdzianów, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia biblioteczne oraz matematyczne rękodzielnictwo i właśnie na tych zajęciach dzieci widzą, że matematyka, to nie taki straszny przedmiot i przez zabawę wiele można się nauczyć. Ponadto świetlica oferuje ciepły posiłek, owoc lub jogurt i 0,5 l wody mineralnej dla każdego uczestnika.

Realizacja tego zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z:
PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030,
który działa dzięki
MINISTERSTWU SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
oraz
ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEMU W KATOWICACH.

Skip to content