Po 18 latach od przekształcenia szkoły w gimnazjum, czyli w roku 2017, została przeprowadzona kolejna reforma systemu oświaty, na podstawie której znów staliśmy się szkołą podstawową, tym razem o numerze 15. Jeszcze w tym samym roku zostaliśmy połączeni z Przedszkolem Miejskim nr 7 przy ulicy Tarnogórskiej w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12.

Decyzją Miasta Gliwice Przedszkole nr 7 zostało przeniesione od roku 2021 do budynku przy ulicy Lipowej. Było to możliwe dzięki inwestycji polegającej na dobudowaniu od strony północnozachodniej dwóch pawilonów. W ten sposób bryła budynku zyskała swój obecny kształt.

Skip to content