Wyprawka szkolna dla uczniów pochodzenia romskiego, uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Gliwice w 2022 roku

Wyprawka szkolna dla uczniów pochodzenia romskiego,
uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych
na terenie miasta Gliwice w 2022 roku

Wszyscy z doświadczenia wiemy, jak bardzo nieliczna jest grupa uczniów pochodzenia romskiego w szkołach ponadpodstawowych, a wcześniej w ponadgimnazjalnej. Dzięki realizacji tego zadania liczba uczniów romskich realizujących obowiązek nauki w szkołach średnich z roku na rok rośnie. W tym roku obowiązek ten realizuje 16 uczniów i jeden w Liceum dla Dorosłych, który rozpoczął już V semestr. Beneficjenci w ramach zadania otrzymali podręczniki, z których będą korzystali na lekcjach. Mamy uczniów pochodzenia romskiego
zarówno w szkołach branżowych, technikach oraz liceach.

Realizacja tego zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z:
PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030,
który działa dzięki
MINISTERSTWU SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
oraz
ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEMU W KATOWICACH.

Magdalena Kwiatkowska

Skip to content