WYMAGANIA EDUKACYJNE :

język polski kl. 4 pobierz

język polski kl. 5 pobierz

język polski kl. 6 pobierz

język polski kl. 7 pobierz

język polski kl. 8 pobierz

przyroda kl. 4  pobierz

geografia kl. 5 pobierz

geografia kl. 6 pobierz

geografia kl. 7 pobierz

geografia kl. 8 pobierz

biologia kl. 5 pobierz

biologia kl. 8 pobierz

matematyka kl. 5 pobierz

matematyka kl. 6 pobierz

matematyka kl. 7 pobierz

chemia kl. 7 pobierz

chemia kl. 8 pobierz

włoski system oceniania

wf kl. 4 pobierz

wf kl. 5 pobierz

wf kl.6 pobierz

wf kl.7 pobierz

wf wymagania

wf szczegółowe kryteria oceny z wf

Skip to content