WYMAGANIA EDUKACYJNE :

język polski kl. 4 pobierz

język polski kl. 5 pobierz

język polski kl. 6 pobierz

język polski kl. 7 pobierz

język polski kl. 8 pobierz

przyroda kl. 4  pobierz

geografia kl. 5 pobierz

geografia kl. 6 pobierz

geografia kl. 7 pobierz

geografia kl. 8 pobierz

biologia kl. 5 pobierz

biologia kl. 8 pobierz

matematyka kl. 5 pobierz

matematyka kl. 6 pobierz

matematyka kl. 7 pobierz

chemia kl. 7 pobierz

chemia kl. 8 pobierz

włoski system oceniania

wf kl. 4 pobierz

wf kl. 5 pobierz

wf kl.6 pobierz

wf kl.7 pobierz

wf wymagania

wf szczegółowe kryteria oceny z wf

język angielski kl. I pobierz

język angielski kl. II pobierz

język angielski kl. III pobierz

język angielski kl. IV pobierz

język angielski kl. V pobierz

język angielski kl. VI pobierz

język angielski kl. VII pobierz

język angielski kl. VIII pobierz

język francuski kl. VII pobierz

język niemiecki kl. VII pobierz

język niemiecki kl. VIII pobierz

język włoski kl. VIII pobierz

język mniejszości niemieckiej pobierz

język mniejszości ukraińskiej pobierz

własna historia i kultura mniejszości niemieckiej pobierz

Skip to content