ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW POCHODZENIA ROMSKIEGO, REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZEK SZKOLNY NA TERENIE GLIWIC W 2022

To projekt skierowany do uczniów pochodzenia romskiego, którzy potrzebują wsparcia w postaci zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w stosunku do rówieśników ze środowisk nieromskich. W zajęciach biorą uczniowie klas I – VIII jak i uczniowie ze szkół ponadpodstawowych.

W realizacji zadania towarzyszą nam następujące placówki oświatowe:

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6
 4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21

Na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 z pomocy korzystają uczniowie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.

Beneficjenci zadania korzystają z takich zajęć, jak:

 1. Edukacja wczesnoszkolna
 2. Grafomotoryka i terapia ręki
 3. Zajęcia dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi
 4. Język polski
 5. Język angielski
 6. Matematyka
 7. Fizyka
 8. Chemia

Magdalena Kwiatkowska

Skip to content