Dofinansowanie do edukacji przedszkolnej dla dzieci pochodzenia romskiego, zamieszkujących teren miasta Gliwice w 2022 r.

Dofinansowanie do edukacji przedszkolnej
dla dzieci pochodzenia romskiego,
zamieszkujących teren miasta Gliwice w 2022 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, w tym roku również wsparliśmy dzieci pochodzenia romskiego, które w danym roku szkolnym uczęszczały do gliwickich przedszkoli. Wsparcie otrzymało 19 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Pomoc polegała na zakupie wyprawki plastycznej i zestawów podręczników. Ponadto dzieciom opłacono trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek oraz pobyt powyżej 5 godzin. Każde chętne dziecko może skorzystać z dodatkowych płatnych zajęć, między innymi z Kangurka, języka angielskiego, tanecznych i innych.

Projekt ma na celu umożliwienie dzieciom pochodzenia już od najwcześniejszych lat poznanie środowiska nieromskiego, co w przyszłości poskutkuje lepszym funkcjonowaniem w środowisku szkolnym.

Realizacja tego zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z:
PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021 – 2030,
który działa dzięki
MINISTERSTWU SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
oraz
ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEMU W KATOWICACH.

Magdalena Kwiatkowska

 

Skip to content