Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach dofinansowania konkursu: „Zielona pracownia 2022”

W ramach konkursu „Zielona Pracownia 2022”  zrealizowaliśmy projekt: Warsztat młodego przyrodnika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach.

Uroczyste otwarcie pracowni odbyło się 8 października 2022 podczas Dnia Ziemniaka – dni otwartych jednostki.

Proces powstawania „Zielonej Pracowni” został podzielony na dwa etapy:

  • remont i modernizacja sali jako działania własne placówki
  • wyposażenie w meble oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowane z WFOŚ

Realizując przedsięwzięcie w ramach działań własnych, w nowo wyremontowanym pomieszczeniu zamontowane zostały blaty z nitką wodno-kanalizacyjną oraz elektryką jako stanowiska uczniowskie do prac laboratoryjnych. Wykonana została wentylacja do Dygestorium zakupionego  z projektu. Pracownię pomalowano, wymieniono podłogi na nowe. Wykonano podest pod Dygestorium i stanowisko nauczycielskie. Zakupiono nowe stoliki z odpowiednimi blatami hpl wraz z krzesłami laboratoryjnym, wszystko w miłej kolorystyce. Na tylnej ścianie pracowni powstał system zielonej ściany składający się z 72 doniczek wraz z systemem nawadniania i odprowadzenia nadmiaru wody.

Pracownię wyposażono w nowoczesny sprzęt: ekran multimedialny, wraz z laptopem i drukarką wielofunkcyjną. Ponadto w pracowni znalazły się tradycyjne sprzęty, takie jak tablica biała używana do codziennej pracy.

Dzięki projektowi dofinansowanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mogliśmy doposażyć pracownię w nowe pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Zakupy zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem:

 

Nazwa Ilość
Dygestorium 1
Ekran multimedialny 1
Laptop nauczycielski 1
Urządzenie wielofunkcyjne 1
Wizualizer 1
Bezprzewodowy spektrofotometr 1
Mikroskop 6
Kamera mikroskopowa 1
Mikroskop cyfrowy 1
Mikroskop stereoskopowy 5
Globus indukcyjny 3
Mózg model demonstracyjny 1
Zwierzęta morskie w pleksi 1
Plansze dydaktyczne – magnetyczne 1
Próbki paliw – rodzaje paliw 1
Zestaw do oszczędzania wody 2
Szkolny model atomu 5
Pakiet czujników pomiarowych 1
Zestaw ukształtowania terenu 2
Zestaw modeli edukacyjnych z biologii 1
Lornetka 5
Globus fizyczny 3
Ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne 1
Stojak do zawieszania map i planszy 1
Literki 1
Zegar 3
Ciśnieniomierz zegarowy 5
Poziomice i warstwice 1
Budki lęgowe 1
Zestaw z elektrochemii 1

 

Dzięki tak wspaniałemu wyposażeniu możemy w sposób urozmaicony prowadzić zajęcia z uczniami w ramach własnych zajęć i warsztatów oraz otwartych zajęć dla mieszkańców Gliwic:

  • bieżące zajęcia lekcyjne (przyroda, biologia, chemia, geografia)
  • zajęcia koła przyrodniczego
  • zajęcia wyrównawcze
  • warsztaty Erasmus+
  • zajęcia świetlicy szkolnej i świetlicy „Pod Lipami”
  • warsztaty dla mieszkańców Osiedla Zatorze, realizowane w porozumieniu z  Radą Osiedla

Planowane są również zajęcia okazjonalne w ramach budowania oraz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców na terenie Gliwic.

W dniu 8 października została zorganizowana impreza integracyjna „Dnia Ziemniaka” podczas którego można było wziąć czynny udział w warsztatach młodego przyrodnika. Uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami oraz przygotowany został dla nich słodki poczęstunek.

W nowo otwartej pracowni prowadzona będzie również innowacja przyrodnicza, warsztaty przyrodnicze i edukacyjne, doświadczenia oraz lekcje pokazowe zarówno dla uczniów naszej placówki jaki i mieszkańców Gliwic.

Od lutego planujemy realizację 80-godzinnego cyklu warsztatów przyrodniczych dla mieszkańców Gliwic, realizowanych w ramach projektu „Aktywne Zatorze 3”, który uzyskał dofinansowanie z funduszy Budżetu Obywatelskiego miasta Gliwice na rok 2023.

Z pracowni będą również korzystać oddziały przedszkolne, wchodzące w skład ZSP12 w Gliwicach podczas zajęć ekologicznych i przyrodniczych.

Skip to content