Rada Rodziców 2023/2024

Rada Rodziców SP15 w ZSP12 w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Grzesik

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców: Elżbieta Wołowiec

Skarbnik Rady Rodziców: Estera Bul

 

Rada Rodziców PM7 w ZSP12 w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący Rady Rodziców: Rudner Dorota

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców: Marlena Budzyńska

Skarbnik Rady Rodziców: Daria Tomasik

 

Składka na Radę Rodziców w wysokości 60 zł prosimy o wpłacanie do Skarbników klasowych.

Skip to content