2019 -2021

Rozpoczynamy realizację dwuletniego międzynarodowego projektu pt

European Sustainable Tourism

ramach programu ERASMUS+  KA229 – School Exchange Partnerships

Czas trwania projektu : 1.09.2019- 31.08.2021

Projekt  będzie realizowany we współpracy ze szkołami z Niemiec, Hiszpanii, Estonii.

Szkoła niemiecka:  Gymnasium Rheinkamp Europaschu https://www.gymnasium-rheinkamp.de/

Szkoła hiszpańska:  Institut de Navarcles   https://agora.xtec.cat/sesnavarcles/

Szkoła estońska:  Kuressaare Gümnaasium https://www.oesel.ee/kg/

Szkoła polska : Zespół Szkolno-przedszkolny nr 12 w Gliwicach http://zsp12.gliwice.pl/sp15/

Młodzi ludzie dorastają dziś z mnóstwem możliwości podróżowania po Europie i świecie.

Jednocześnie pojawia  nowa generacja turystów, zwracających szczególną uwagę na aspekt ekologiczny podróżowania . Turystyka zrównoważona nazywana jest również turystyką odpowiedzialną.

Projekt dotyczy rozwoju turystyki  w regionach szkół partnerskich oraz  wpływu turystyki na sytuację ekonomiczną, środowiskową regionu oraz  dalsze kierunki jej rozwoju i możliwości jakie ten dział gospodarki daje na przyszłość oferując nowe i interesujące miejsca pracy.

Współpraca z partnerami europejskimi w małych grupach, komunikacja za pośrednictwem różnych rodzajów technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doświadczenia zdobyte podczas wizyt szkolnych będą wspierać kompetencje międzykulturowe, językowe i ICT uczniów. Wszystkie te kompetencje są wysoce pożądane na dzisiejszym i przyszłym  rynku pracy, zarówno w kraju jak i w całej Europie.

Uczniowie będą badać wiele aspektów turystyki, a mianowicie faktyczną sytuację turystyki w regionach  oraz przyszłe pomysły i szanse na zrównoważony rozwój w turystyce.

GRUPY EST

EST ERASMUS+

Skip to content