Dyrektor: mgr inż. Barbara Olchawa

Wicedyrektor: mgr inż. Żaneta Matela

Specjaliści:

Pedagog: mgr Joanna Śliwińska

Psycholog: mgr Dorota Ściślewska

Pedagog specjalny: mgr Sylwia Boryczka

Logopeda: mgr Małgorzata Flak

                  mgr Katarzyna Jakubowska

                  mgr inż. Żaneta Matela

                  mgr Jolanta Wardencka – Iwan

                  mgr Ewa Zelent

Surdopedagog: mgr Ewa Mielczarek – Kozicka

Tyflopedagog: mgr Ewa Mielczarek – Kozicka

Terapeuta SI: mgr Katarzyna Jakubowska

WWR: mgr Katarzyna Szymanek

Socjoterapia: mgr Magdalena Rewucka

Zajęcia rewalidacyjne: mgr Marta Hadmek – Goździewicz

                                   mgr Monika Przybylska

Grono Pedagogiczne Przedszkola Miejskiego nr 7:

mgr Monika Dubkowiecka

mgr Katarzyna Heinze

lic. Aleksandra Janik

mgr Magdalena Rewucka

mgr Klaudia Sadowska

mgr Katarzyna Siwiec

mgr Iwona Skorupa

mgr Katarzyna Szymanek

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 15:

 Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Bożena Augustyniak

mgr Piotr Biesiada

mgr Ewa Czerwień – Skipiała

mgr Małgorzata Flak

mgr Jolanta Glinka – Kalisz

mgr Anita Henkel

mgr Ewa Hunia

mgr Barbara Kozak

mgr Ewa Mielczarek – Kozicka

Język polski:

mgr Małgorzata Drzewiecka

mgr Klaudia Faber

mgr Grażyna Miętus

mgr Aneta Sojka

mgr Aleksandra Wallon

Język angielski:

mgr Androna Cortez

mgr Błażęj Krypel

mgr Magdalena Kwiecińska

mgr Joanna Zielaskiewicz

Język niemiecki:

mgr Magdalena Prątnicka

mgr Jolanta Wardencka – Iwan

Język francuski:

mgr Bożena Augustyniak

Język włoski:

mgr Halina Komiakiewicz

Język ukraiński:

mgr Natalia Kuptsevych

Matematyka:

mgr Karolina Kopacz

mgr Beata Korczyk

mgr Izabela Potoczna

Przyroda:

mgr Barbara Zasadzień

Biologia:

mgr Barbara Zasadzień

Geografia:

mgr Ewa Głuc

Historia:

mgr Klaudia Faber

mgr Zygmunt Piórkowski

Fizyka:

mgr Anna Bałecka

Chemia:

mgr Wiktoria Świerczek

mgr Barbara Zasadzień

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Zygmunt Piórkowski

Plastyka:

mgr Ewa Hunia

mgr Karolina Kopacz

Technika:

mgr Stanisław Dumanowski

mgr inż. Żaneta Matela

Muzyka:

mgr Karolina Kopacz

mgr Anna Wilczopolska

Informatyka:

mgr Stanisław Dumanowski

mgr inż. Żaneta Matela

Oleksii Pustoselov

mgr Joanna Zielaskiewicz

Wychowanie fizyczne:

mgr Elżbieta Borowiecka

mgr Anna Dobranowska

mgr Ewa Głuc

mgr Klaudia Sadowska

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Elżbieta Borowiecka

Religia:

mgr Ewa Mazurkiewicz – Mirocha

mgr Bernard Wróbel

Etyka:

mgr Barbara Kozak

mgr Aleksandra Wallon

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Joanna Śliwińska

Doradztwo zawodowe:

mgr Dorota Ściślewska

Język mniejszości narodowej – niemiecki:

mgr Sylwia Boryczka

mgr Magdalena Prątnicka

mgr Jolanta Wardencka – Iwan

Język mniejszości narodowej – ukraiński:

mgr Natalia Kuptsevych

Świetlica szkolna:

mgr Halina Komiakiewicz

mgr Natalia Kuptsevych

mgr Agnieszka Lorek

mgr Wiktoria Świerczek

mgr Anna Wilczopolska

mgr Ewa Zelent

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia:

mgr Marta Bednarczyk

mgr Marta Hadmek – Goździewicz

mgr Magdalena Prątnicka

mgr Monika Przybylska

mgr Jolanta Wardencka – Iwan

Nauczyciele – bibliotekarze:

mgr Piotr Biesiada

mgr Lidia Łuć

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Przemysław Kawa

Skip to content