Historia naszej szkoły sięga końca lat 60-tych, kiedy to uroczyście 1 września 1967 roku zabrzmiał przysłowiowy pierwszy dzwonek.

Budynek naszej szkoły to typowa „tysiąclatka”, czyli jedna z ponad tysiąca szkół zbudowanych w ramach akcji społecznej pod hasłem „tysiąc szkół na tysiąclecie”. Akcję tę zainicjował we wrześniu 1958 roku Władysław Gomułka, nawiązując do przypadającej w 1966 roku tysięcznej rocznicy powstania państwa polskiego.

Lata 60-te w Polsce to czasy ogromnego przepełnienia klas w związku z wchodzeniem w wiek szkolny wyżu demograficznego lat 50-tych XX w. (w 1961 r. na jedną izbę lekcyjną przypadało prawie 74 uczniów). Wybudowanie nowych placówek oświatowych stało się w tej sytuacji koniecznością. W ramach akcji „budowy tysiąca szkół” powstało w Polsce 1417 placówek oświatowych. Większość była zbudowana według jednego z kilku standardowych projektów dostosowywanych do warunków lokalnych. Były to na ogół budynki dwu albo trzykondygnacyjne stawiane z prefabrykowanych fragmentów ścian i stropów, które powstawały na placach budowy. Najważniejsze było, by szkoły powstawały szybko. Miały być tanie i funkcjonalne.  

Pierwszy dyrektor naszej placówki – Stanisław Bogusz, który kierował szkołą w latach 1967 – 1984, wspomina: ”na początku uczyło się w szkole 1100 dzieci i pracowało 43 nauczycieli”. Szkole nadano nr 40 i imię Marcelego Nowotki, który w czasach PRL-u był uważany za bohatera. Placówka powstała na terenie działek ogrodowych przy ulicy Lipowej, która wówczas nosiła imię gen. K. Świerczewskiego.

Otwarcie nowej szkoły było ważnym wydarzeniem dla miasta, stąd nic dziwnego, że trafiliśmy na okładkę „Nowin Gliwickich”, w których możemy przeczytać między innymi: „Jej koszt budowy wyniósł 11 mln. zł. Na taki obiekt dzielnica Zatorze dobrze sobie zasłużyła. Dzieci jej mieszkańców uczęszczały dotąd do przepełnionych starych szkół, co wcale nie sprzyjało dobrym warunkom nauczania. Teraz młodzież korzysta z 18 jasnych izb lekcyjnych, pięknych i doskonale wyposażonych gabinetów, świetlicy i sali gimnastycznej”.

W 1999 roku, w ramach reformy systemu oświaty, nasza szkoła została przekształcona w Gimnazjum nr 10. Przez kilka lat w budynku funkcjonowały – wygasająca szkoła podstawowa i nowo utworzone gimnazjum. Szczególnie ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie Gimnazjum nr 10 imienia Ignacego Jana Paderewskiego. To wówczas mottem dla całej społeczności szkolnej stały się słowa Patrona: “Tym, co daje w życiu największe szczęście, jest praca twórcza”.

W 2014 roku nasza szkoła zyskała nowe otoczenie dzięki powstaniu wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z wyposażeniem do gry między innymi w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę.

Dyrektorzy Szkoły przy ulicy Lipowej w poszczególnych latach:

Stanisław Bogusz 1967 – 1984 (?)

…………………………

Barbara Gawlik … – 2007

Aleksandra Szyszka 2007 – 2023

Barbara Olchawa 2023 – nadal

Skip to content