Przedszkole zbiorcze – LIPIEC 2023

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy szczegóły dotyczące “Procedury rekrutacji do przedszkola zbiorczego w Przedszkolu Miejskim nr 7 w ZSP12 w Gliwicach przy ulicy Lipowej 29, na okres od 01.07.2023 – 31.07.2023 r.”

Zasady ogólne

 1. Dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2023 r. prowadzi: Przedszkole Miejskie
  nr 7 w ZSP12 w Gliwicach, ul. Lipowa 29.
 2. Zapisy na dyżury wakacyjne dotyczą okresu: 01.07.2023 – 31.07.2023 r.
 3. Przedszkole zbiorcze jest przeznaczone dla dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

Zasady i terminy przyjmowania na dyżury wakacyjne

Rekrutacja do przedszkola zbiorczego przewiduje następujące etapy:

 1. Złożenie w formie papierowej do sekretariatu w terminie od 15.05.2023 do 26.05.2023, chęci posłania dziecka do przedszkola zbiorczego poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU i KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO. Dokumenty można pobrać w wersji elektronicznej stronie https://zsp12.gliwice.pl/zbiorcze/
 2. Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną złożonych dokumentów:
  *analiza kompletności wymaganych dokumentów,
  *podjęcie decyzji o przyjęciu/nie przyjęciu dziecka do przedszkola przy uwzględnieniu kryteriów:
 • dziecko uczęszczające do PM7 obojga rodziców pracujących lub rodzica samotnie wychowującego i pracującego
 • dziecko pracownika ZSP 12
 • dziecko z innej placówki rodzica samotnie wychowującego i pracującego
 • dziecko z innej placówki obojga rodziców pracujących
 • dziecko rodzica samotnie wychowującego
 • dziecko jednego rodzica pracującego
 1. Zawiadomienie rodziców o przyjęciu bądź nie przejęciu dziecka do przedszkola przekazane zostanie do dnia 5.06.2023r. za pośrednictwem:
  *tablicy ogłoszeń w placówce – lista przyjętych na drzwiach wejściowych przedszkola.
  *publikacja listy przyjętych na stronie zsp12.gliwice.pl
 2. Rodzice przyjętych dzieci zobowiązani są do uiszczenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz podpisanie umowy cateringowej. Wyżywienie dzienne dla dzieci przebywających w placówce tylko w godzinach 8-13 to śniadanie + obiad, dla pozostałych śniadanie + obiad + podwieczorek. Umowę cateringową można pobrać w wersji elektronicznej stronie https://zsp12.gliwice.pl/zbiorcze/
 3. Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur będzie niezaleganie z opłatami w obecnej placówce.
 4. Informacje o opinii lub orzeczeniu dziecka należy przedłożyć wraz z dokumentami zapisu dziecka do przedszkola zbiorczego.
 5. Kolejność składania wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola zbiorczego.
 6. Grupy przedszkolne na czas wakacji zostaną utworzone zgodnie z rocznikami urodzenia dzieci.
Skip to content