Projekt edukacyjny trwa! – konkurs plastyczny “Projektuję rondo doktora Byliny”

Projekt edukacyjny trwa!
Wśród mieszkańców naszego miasta, mało osób wie, że niedaleko ulicy Toszeckiej znajduje się ulica doktora  Byliny oraz nazwane jego nazwiskiem rondo! Ulica została nazwana tak, z inicjatywy dyrektora Muzeum w Gliwicach – Grzegorza Krawczyka. W dniu 19 maja 2016 roku gliwiccy radni podjęli uchwałę by ulicy biegnącej od ul. Sienkiewicza w kierunku ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nadać nazwę ul. dr Byliny. Tą samą uchwałą zdecydowano, by również rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic Henryka Sienkiewicza oraz Stanisława Dubois nadać nazwę: rondo dr Stanisława Byliny.
Dla uczniów naszej szkoły zorganizowaliśmy konkurs plastyczny “Projektuję rondo doktora Byliny”. Celem konkursu jest  popularyzowanie wśród uczniów wiadomości związanych z osobą zasłużonego dla Gliwic lekarza, zapoznanie uczniów z wiedzą na temat przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej Gliwic, rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej oraz uwrażliwianie młodych osób na piękno krajobrazu.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie makiety / projektu przedstawiającego pomysł zagospodarowania ronda nazwanego od nazwiska współtwórcy gliwickiej onkologii.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! I TY MOŻESZ BYĆ ARCHITEKTEM!

Aneta Sojka, Klaudia Faber

Skip to content