Realizacja projektu Erasmus+ „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” – “Uczenie się międzykulturowe oraz różnorodność kulturowa w edukacji” 

  W dniach 19 – 25 lutego 2023r. odbyła się mobilność p. Estery Bul w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie”

Pani Estera uczestniczyła w kursie „Uczenie się międzykulturowe oraz różnorodność kulturowa w edukacji” wraz z pracownikami oświaty z Portugalii, Rumunii, Francji, Chorwacji organizowanym przez ELA: Erasmus+ Training Courses for teachers and educational staff w Palermo.

Główne aspekty kursu to:
* jak odnajdywanie w sobie i innych wspólnych cech oraz nasze zwyczaje, relacje i ograniczenia kształtują w nas kim jesteśmy a nie z skąd pochodzimy
* jak postrzegać innych wystrzegając się stereotypów, uprzedzeń, osądzania i dyskryminacji
* jak ważna jest komunikacja – wybranie właściwej formy
* jak ważne jest słuchanie siebie nawzajem
* jak ważna jest postawa, zachowanie, znajomość zwyczajów innych
* jak istotne jest posiadanie: świadomości, kontroli, motywacji* jakie znaczenie ma empatia w nauczaniu

Szkolenie z ELA: Erasmus+ Training Courses for teachers and educational staff to nie tylko teoria ale mnóstwo ćwiczeń praktycznych wykonywanych w różnokulturowych mieszanych grupach oraz prawdziwe, realne przykłady jak wielokulturowość wpływa na życie nasze i innych.

Skip to content