Nagroda dla Stowarzyszenia EkoGim10

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie EkoGim10, które na co dzień współpracuje z naszą szkołą, wspierając min. jej ekologiczne inicjatywy, otrzymało dyplom i nagrodę za najlepiej funkcjonujące stowarzyszenie w konkursie podsumowującym projekt Ogrody Siedliskowe – Lokalne Centra Edukacji Przyrodniczej, dofinansowanym ze środków ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przypomnijmy, że w ramach projektu Ogrody Siedliskowe, na terenie przyszkolnym, powstały cenne siedliska, takie jak: las grądowy, czyżnie, łąka rajgrasowa oraz herbarium. Powstanie siedlisk zapoczątkowało nową formę aktywizacji społeczności lokalnej i uczniów wokół edukacji przyrodniczej, poprzez przeprowadzenie licznych warsztatów ekologicznych, co pozwoliło odciążyć naturalne miejsca przyrodnicze od natłoku osób odwiedzających.

Mamy nadzieję, że przyszkolny ogród w dalszym ciągu będzie rozrastał się o nowe i cenne okazy przyrodnicze, a uczniowie i mieszkańcy będą mogli cieszyć się długo tym zielonym zakątkiem w środku miasta.

Stowarzyszenie otrzymało dyplom oraz nagrodę w postaci budek lęgowych dla ptaków, które zostaną zamontowane na pobliskich drzewach.

Wręczenie nagród odbyło się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, a stowarzyszenie reprezentowały panie Barbara Olchawa i Barbara Zasadzeń.

Dyplom dla Stowarzyszenia EkoGim10

Skip to content