Informacja dla rodziców uczniów SP15 dotycząca stomatologicznej opieki zdrowotnej

22 stycznia 2020

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami z dn. 12 kwietnia 2019r., Szkoła Podstawowa nr 15 w ZSP12 zawarła porozumienie z podmiotem leczniczym: Gabinet Stomatologiczny NOVA-DENT przy ul. Sikory 5 w Gliwicach w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

W zakres stomatologiczne opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:

 1. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej.
 2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne.
 3. Leczenie stomatologiczne.

Edukacja zdrowotna , promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej odbywa się w szkole.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne wykonywane będą przynajmniej raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni Stomatologicznej (na godzinie wychowawczej i sąsiadującej lekcji) celem wykonania tego świadczenia.

Jeżeli rodzic nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiego świadczenia, może wyrazić sprzeciw na piśmie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej  szkoły).

formularz sprzeciwu

Leczenie stomatologiczne odbywać się będzie w Poradni Stomatologicznej: Gabinet  Stomatologiczny NOVA-DENT.  Aby podjąć leczenie niezbędne jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna przed podjęciem leczenia, tak więc prosimy aby rejestrować uczniów do leczenia bezpośrednio w Poradni Stomatologicznej  (adres i nr telefony poniżej).

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiście w Poradni Stomatologicznej u lekarzy dentystów oraz u Pielęgniarki Szkolnej. Telefonicznie takie informacje nie będą udzielane.

Gwarantowane profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 r.ż. refundowane w ramach umowy w NFZ obejmują między innymi:

 • Ocenę stanu uzębienia
 • Ocenę stanu tkanek przyzębia
 • Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu
 • Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego
 • Profesjonalną profilaktykę fluorkową

Gwarantowane świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 r.ż. refundowane w ramach umowy NFZ obejmuje między innymi:

 • Badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku)
 • Kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku)
 • Zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust
 • Zdjęcie pantograficzne z opisem
 • Leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych
 • Znieczulenie do zębów
 • Usunięcie zębów
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci
 • Zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd (zębów szóstych: raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych: raz do ukończenia 14 roku życia)
 • Impregnację zębin zębów mlecznych
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych
 • Leczenie chorób przeziębienia
 • Wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

Szczegółowy wykaz gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, świadczeń profilaktycznych oraz wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dostępne są w Gabinecie Stomatologicznym NOVA-DENT:

Adres Poradni Stomatologicznej NOVA-DENT:
Sikory 5
44-100 Gliwice
Tel.: 884-008-630

Godziny pracy Poradni stomatologicznej:

Poniedziałek: 12:00 – 18:00
Wtorek: 8:00 – 14:00
Środa: 12:00 – 18:00
Czwartek: 8:00 – 14:00
Piątek: 10:00 – 16:00

Skip to content