Realizacja Projektu Erasmus+ „Rozszerzanie umiejętności informacyjno- technologicznych w klasie”

W dniach od 22 do 26 kwietnia 2024r. Pani Małgorzata Flak w ramach realizacji projektu „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” organizowanego w ramach akredytacji Erasmus+ wzięła udział w warsztatach szkoleniowych pt. „Rozszerzanie umiejętności informacyjno- technologicznych w klasie” w St. Julian’s na Malcie .

Kurs obejmował m.in. zagadnienia z zakresu:
– pracy z uczniami na platformie Kahoot
– wykorzystanie w pracy dydaktycznej takich narzędzi jak Crosswors&Puzzle Maker, Wheel of Names, Miro, PearlTree
– tworzenia MindMaps, Story Writing, Word Art
– praca z bezpłatnymi platformami typu Word Clouds, Canva

Pani Małgorzata miała możliwość podnosić swoje kwalifikacje cyfrowe w międzynarodowym towarzystwie kolegów i koleżanek – nauczycieli z Hiszpanii, Grecji oraz Czech. Kurs prowadzony był metodą warsztatowo- projektową, co pozwoliło na poznanie szerokiego wachlarza cyfrowych narzędzi z praktycznym ich wykorzystaniem. Praca zaliczeniowa kursu polegała na prezentacji nabytych umiejętności przed grupą kursantów. Wartością dodaną odbytego kursu była możliwość szlifowania przez panią Małgorzatę umiejętność komunikacyjnych z użyciem języka angielskiego oraz poszerzenie wiedzy kulturowej poprzez socjalizację z innymi uczestnikami kursu.

Skip to content