Realizacja projektu Erasmus+ „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” – „Podejście do zagadnień wielokulturowych oraz klas o mieszanych umiejętnościach”

 Pani Ewa Czerwień- Skipiała wzięła udział w projekcie „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” organizowanym w ramach akredytacji Erasmus+ i w dniach 4 – 8 grudnia 2023r. odbyła szkolenie Podejście do zagadnień wielokulturowych oraz klas o mieszanych umiejętnościach” w Pradze.

Kurs obejmował wielorakie zagadnienia w tym:

– Stawianie czoła wyzwaniom klas zróżnicowanych kulturowo i o mieszanych zdolnościach
– Przełamywanie stereotypów,  uprzedzeń i dyskryminacji.
– Zbliżanie się uczniów i wzajemne zrozumienie w klasach wielokulturowych
– Indywidualne style uczenia się, inteligencje wielorakie Gardnera   
– Zróżnicowane instrukcje dla uczniów o mieszanych zdolnościach i uczniów ze specjalnymi potrzebami  
– Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w klasach zróżnicowanych kulturowo i o mieszanych zdolnościach
– Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji
– Podnoszenie świadomości kulturowej poprzez gry
– Adaptacja materiałów dydaktycznych; projektowanie projektów wielokulturowych
– Ocena  umiejętności ucznia.

Kurs prowadzony był metodą warsztatową z elementami wykładu, dyskusji, wymiany doświadczeń. Uczestnicy z kilku krajów europejskich prezentowali swoje szkoły, doświadczenia w kontaktach z różnorodnymi uczniami, wymieniali opinie i przygotowywali wspólnie mini-projekty realizujące poszczególne tematy kursu. Dodatkowo była to okazja do podnoszenia umiejętności językowych oraz rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji.

Skip to content