Realizacja projektu Erasmus+ „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” – „Używanie technologii cyfrowej w klasie”

W dniach 21 – 25 listopada 2023r. odbyła się mobilność Pani Doroty Ściślewskiej w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie”

Pani Dorota uczestniczyła w kursie „Używanie technologii cyfrowej w klasie” organizowanym przez Easy School of Languages Malta (https://www.easysl.com ) w Valettcie na Malcie.

Główne aspekty kursu to:
* poznanie nowych rozwiązań technologii cyfrowej
* używanie telefonów cyfrowych na lekcjach (Padlet, pinaouty w LearningApps.com)
* Filmy – TED i TED4ESL
* Blog i blogowanie
* narzędzia cyfrowe w pracy nauczyciela

Szkolenie z Easy School of Languages pozwoliło na poszerzenie wiedzy o aplikacjach i nowoczesnych rozwiązaniach technologii cyfrowej w pracy z uczniem.

Skip to content