Wie lange lebte Stanisław Bylina? O zajęciach z języka mniejszości niemieckiej

Projekt edukacyjny “Szkoła Patriotów’ oraz postać Stanisława Byliny zawitała również na zajęciach z historii i kultury Niemiec. Uczniowie klas 5 i 6 wykonali kilka multimedialnych zadań, dzięki którym poznali słownictwo związane z życiem i działalnością tego ważnego dla Gliwic lekarza. Uczniowie dowiedzieli się również, że Stanisław Bylina pracował w Hamburgu.

Aneta Sojka, Klaudia Faber

Skip to content