Program Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW POCHODZENIA ROMSKIEGO,
REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZEK SZKOLNY NA TERENIE GLIWIC W 2022

Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Programu Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030.

Z realizacją zadania ruszyliśmy z dniem 1 marca 2022. Będzie ono trwało do grudnia 2022 z przerwą wakacyjną. Jak sama nazwa projektu wskazuje, że odbiorcami zadania  są uczniowie pochodzenia romskiego, którzy realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki na każdym etapie edukacyjnym, począwszy od klasy I poprzez szkoły średnie, a kończąc na przygotowaniu do egzaminu na wyższą uczelnię.

W chwili obecnej zajęcia odbywają się w czterech gliwickich placówkach:

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.

Ponadto trwa przygotowanie do egzaminu na Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach, w klasie akordeonu.

Od marca dzieci korzystają z takich zajęć jak: edukacja wczesnoszkolna, język polski, matematyka, chemia, fizyka, język angielski, zajęcia grafomotoryczno – logopedyczne, terapia ręki, terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, techniki uczenia się, oligofrenopedagogika

Skip to content