Święto Drzewa

11 października obchodziliśmy w naszej szkole Święto Drzewa. Program zapoczątkowany przez Klub Gaja ma na celu edukację Dzieci i Młodzieży dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Inicjatywa poparta jest konkretnymi działaniami – sadzeniem i ochroną drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatu.

Każda grupa przedszkolna i każda klasa posadziła swoje drzewko w ogrodzie szkolnym. Do akcji sadzenia drzew  włączyły się także panie dyrektor, rodzice, nauczyciele oraz obsługa szkoły. Mamy nadzieję, że wszystkie drzewka będą pięknie rosły!

Barbara Olchawa

Skip to content