Romskie bajanie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Gliwicach
 2. Partnerami w organizacji konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie EkoGim10.
 3. Celem konkursu jest:
 • kształtowanie właściwych postaw i poglądów –  tolerancji międzykulturowej, otwartości i empatii;
 • promowanie kultury romskiej;
 • zachęcanie do czytania i poznawania kultur innych narodów;
 • rozwijanie talentów plastycznych uczniów szkół podstawowych i klas zerowych.
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych i wszystkich klas szkół podstawowych. Rozgrywany będzie w 3 kategoriach wiekowych:
  1. uczniowie w wieku 6-8 lat;
  2. kategoria wiekowa 9-11;
  3. uczniowie szkół podstawowych powyżej 12 lat.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, stanowiącej ilustrację do jednej z trzech załączonych baśni romskich.
 3. Technika wykonania prac: dowolna
 4. Format pracy: A3.
 5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę.
 6. Każda praca powinna na odwrocie zawierać informacje: nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia i jego wiek, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna merytorycznego
 7. Do każdej pracy powinna zostać dołączona metryczka oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych  (załącznik).
 8. Prace konkursowe należy przesłać do 10 listopada 2019r. na adres
  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12; ul. Lipowa 29; 44-100 Gliwice – decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły.
 9. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury oraz Stowarzyszenia EkoGim10
 10. Jury oceniać będzie:
 • zgodność z tematem i realizację celów konkursu,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetykę pracy.
 1. Organizatorzy planują nagrodzenie co najmniej 3 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.
 2. Pula nagród gwarantowanych wynosi 2000,00 zł
 3. W ramach promocji zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac.
 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas festiwalu „Gliwicki tygiel kultur i smaków” w dniu 21.11.2019 r.

Pliki do pobrania:

Skip to content