WARSZTATY DLA DZIECI Z ROMOLOGII

12 grudnia 2019 r. w ramach realizowanego zadania pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich „Pod lipami” odwiedziła nas pani Patrycja Hajek, która jako pracownik Muzeum Etnograficznego w Tarnowie poprowadziła warsztaty z zakresu historii i kultury romskiej.

Warsztaty skierowane były do dzieci w przedziale wiekowym od 6 lat do 13 lat. Każdy z wykładów dostosowany był do grupy wiekowej w związku z tym odbyły się 4 godzinne spotkania.

Pani Patrycja w bardzo ciekawy sposób przedstawiła zagadnienia z kultury i tradycji romskiej jednocześnie podając przykłady takich samych zachowań w społeczeństwie nieromskim.

W ten sposób chciała przekazać, że mimo widocznych  różnic w wyglądzie, sposobie zachowania, ubiorze więcej nas łączy niż dzieli.

Poruszony został temat tolerancji. Okazało się, że młodsze dzieci zdecydowanie lepiej potrafiły udzielić odpowiedzi na pytanie: Co oznacza słowo tolerancja?

Uważam, że warsztaty były bardzo potrzebne. Dzięki nim wiele uczniów zrozumiało, że inny nie znaczy gorszy.

Magdalena Kwiatkowska