Europejski Dzień Języków Obcych konkurs plastyczny dla przedszkolaków i rodziców

Celem konkursu jest:

  • wspieranie uzdolnień oraz rozwijanie zainteresowania językami obcymi
  • rozwijanie zdolności plastycznych oraz kreatywności
  • poszerzanie wiedzy językowej związanej z wybraną tematyką

Regulamin konkursu:

  • Zasady uczestnictwa, zadanie konkursowe polega na przygotowaniu w dowolnej technice plastycznej jednej strony ze słowniczka obrazkowego – np. rysunek przedstawiający banana oraz wyraz banan, przetłumaczony na co najmniej trzy języki obce. Prace oceniane będą pod względem merytorycznym i artystycznym.
  • Technika plastyczna – dowolna
  • Format pracy – dowolny
  • Kryteria oceny – poprawność językowa, oryginalność, walory artystyczne, estetyka pracy
  • Termin przekazania prac – 23.09.2022
  • Wyniki konkursu – 26.09.2022

Katarzyna Szymanek

Skip to content