Zebranie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 7 w ZSP nr 12 przy ul. Tarnogórskiej 107

UWAGA ! ! !

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych od dnia 01 września do Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej107.

Dziękujemy za wybór naszego przedszkola, w którym Państwa dzieci otrzymają możliwość kreatywnego i twórczego rozwoju w okresie przedszkolnym.

W dniu dzisiejszym zostały podjęte ostatnie decyzje organizacyjne dotyczące kadry pedagogicznej co pozwala nam na zaproszenie Państwa jako rodziców dzieci przyjętych do budynku przy ulicy Tarnogórskiej 107 na spotkanie* w dniu 29 sierpnia br. o godzinie 16 30

Będzie nam miło spotkać się z Państwem na zebraniu informacyjnym i organizacyjnym.

Prosimy o zabranie z sobą nr PESEL dziecka; długopisu.

Porządek zebrania:

  1. Przedstawienie zasad organizacyjnych i planu dnia przedszkola;
  2. Przedstawienie wychowawcy;
  3. Wypełnienie druków upoważnień do odbioru dziecka;
  4. Zapoznanie z procedurami oraz statutem placówki;
  5. Wybór oddziałowych Rad Rodziców
  6. Podpisanie umów na wyżywienie dziecka – firma cateringowa.
  7. Oferta zajęć niepłatnych.
  8. Oferta zajęć płatnych organizowanych prze firmy zewnętrzne od dnia 1 października.
  9. Sprawy bieżące.

 

* na spotkanie zapraszamy jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

Z poważaniem

Dyrekcja ZSP 12

Skip to content