Zebranie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 7 w ZSP nr 12 przy ul. Lipowej 29

UWAGA ! ! !

Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych od dnia 01 września do Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gliwicach przy ulicy Lipowej 29.

Dziękujemy za wybór naszego przedszkola, w którym Państwa dzieci otrzymają możliwość kreatywnego i twórczego rozwoju w okresie przedszkolnym.

W dniu dzisiejszym zostały podjęte ostatnie decyzje organizacyjne dotyczące kadry pedagogicznej co pozwala nam na zaproszenie Państwa jako rodziców dzieci nowoprzyjętych na spotkanie* w dniu 25 sierpnia br. o godzinie 16 45

Będzie nam miło spotkać się z Państwem na zebraniu informacyjnym w budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Lipowej 29.

Prosimy o zabranie z sobą nr PESEL dziecka; długopisu.

Porządek zebrania:

  1. Przedstawienie zasad organizacyjnych i planu dnia przedszkola.
  2. Przedstawienie wychowawcy.
  3. Wypełnienie druków upoważnień do odbioru dziecka.
  4. Zapoznanie z procedura przyprowadzania i odbierania dziecka.
  5. Podpisanie umów na wyżywienie dziecka – firma cateringowa.
  6. Oferta zajęć niepłatnych.

 

Zebranie z całymi grupami dotyczące wszystkich spraw wychowawczych i opiekuńczych

oraz organizacyjnych dotyczących funkcjonowania grupy i Rady Rodziców odbędzie się

13 września o godzinie 16 45 – prosimy o zarezerwowanie sobie terminu.

 

* na spotkanie zapraszamy jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Z poważaniem

Dyrekcja ZSP 12

Skip to content