WAŻNE – zebrania!

W związku z sytuacja epidemiologiczną i procedurami COViD 19 ZMIANIE ulęgają TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gliwicach w ZSP nr 12.

Szanowni Państwo,
budynek przy ulicy Tarnogórskiej 107:
1.Poniedziałek 07.09.2020 – spotkanie z wychowawcą grupy najmłodszej (słoneczka – Katarzyna Płonka) o godzinie 16 45.
2. Wtorek 08.09 2020 – spotkanie z wychowawcą grupy najstarszej ( Koniczynki –Aleksandra Janik) o godzinie 16 45.
3. Środa 09.09.2020 – spotkanie z wychowawcą grupy średniaków ( Chmurki – Magdalena Będkowska) o godzinie 16 45.
ZASADY SPOTKANIA
1. Osoby dorosłe na terenie przedszkola przebywają w maseczkach, obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu.
2. Na zebranie przychodzą tylko osoby zdrowe i nieprzebywające na kwarantannie.
3. Przychodzi jeden rodzic jednego dziecka – bez dzieci!
4. Dzieci z przedszkola muszą zostać odebrane z przedszkola.
5. Prosimy o maksymalne skrócenie pobytu na terenie placówki w związku z koniecznością dezynfekcji pomieszczeń po spotkaniu.

budynek przy ulicy Lipowej 29:
W dniu 08 09 2020 nie odbędą się spotkania z wychowawcami pozostałych oddziałów przy ul. Lipowej 29.
Terminy spotkań zostaną ustalone indywidualnie przez wychowawców z rodzicami, w zależności od potrzeb.

Książka plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Skip to content