Przedszkole zbiorcze

Drodzy Państwo,

W tabeli poniżej przedstawiony został wykaz placówek oraz informacja o przerwie w pracy danej placówki w okresie wakacyjnym.

Uczęszczanie dzieci do placówek w tym czasie zostanie obarczone reżimem sanitarnym, większość placówek będzie przyjmowało jedynie swoich wychowanków. W przypadku zmiany przepisów GIS, MZ i MEN znoszących reżim sanitarny poinformujemy.

przerwa_w_pracy_placowek_wychowania_przedszkolnego_2019_2020

Skip to content