Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do PM7 w ZSP12 w wyniku procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 530) podajemy do wiadomości listę osób przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 7 z oddziałami zamiejscowymi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 w wyniku procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

 lista – przyjęci i nieprzyjęci

Rodziców dzieci przyjętych prosimy o śledzenie strony internetowej po 20 sierpnia 2020r. Po tym terminie zostanie podana do wiadomości informacja ma temat zebrania z rodzicami.

Skip to content