Projekt “Owady i inni znajomi z majowej łąki” w grupie Poszukiwaczy

W miesiącu maju i czerwcu grupa “Poszukiwaczy” była zaangażowania w  projekt eTwinning’owy “Owady i inni znajomi z majowej łąki. Odkrywamy świat przyrody”. E-Twininng to społeczność gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych.

Celem projektu było zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez poznawanie go, dostrzegania jego piękna oraz nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i owadów, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

W ramach odkrywania świata przyrody udało się nam między innymi stworzyć atlas motyli, wybrać się na wyprawę przyrodniczą, stworzyć opowieść ruchową a także malować, rysować i wyklejać znajomych z majowej łąki. Swoimi poczynaniami w formie elektronicznej dzieliliśmy się z innymi przedszkolami zaangażowanymi w projekt.

Katarzyna Szymanek

Skip to content