Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 7 w ZSP nr 12

W związku z obecną sytuacją w kraju, decyzją organu prowadzącego oraz rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 530) podajemy do wiadomości listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 7 z oddziałami zamiejscowymi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 w wyniku procesu rekrutacji.

 lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Jednocześnie informujemy, że rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki do 24 kwietnia do godziny 15.00Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w jednostce.

POTWIERDZENIE WOLI.doc

POTWIERDZENIE WOLI.pdf

W związku z powyższym należy wypełnić zamieszczony powyżej druk poświadczenia woli lub wydrukować, wypełnić wymagane pola, a następnie zeskanować lub sfotografować. Wybrany przez Państwa sposób poświadczenia woli należy przesłać na adres e -mail: sekretariat@zsp12.gliwice.eu w wyznaczonym terminie.

 

Szkoła plik wektorowy utworzone przez brgfx – pl.freepik.com

 

Skip to content