ZEBRANIE Z RODZICAMI

ZEBRANIE Z RODZICAMI
odbędzie się w całym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach w drugi wtorek września tj. 10 września o godzinie 16:30 odpowiednio w poszczególnych budynkach.

Porządek zebrania:
– Przekazanie przez wychowawców wstępnych wniosków z obserwacji; 
-Zapoznanie z dokumentacja przedszkola oraz obowiązującymi zasadami, przepisami prawa i statutem jednostki;
– Zapoznanie z funkcjami dziennika elektronicznego oraz systemu ATMS;
– Wybór trójek do Rady Rodziców ZSP nr 12;
– Ustalenie wyprawki dla poszczególnych grup, kalendarza imprez, spotkań i wycieczek;
– Zapoznanie z planem pracy placówki ze szczególnym uwzględnieniem: j. angielskiego, religii, języków mniejszości narodowej, kodowania, zajęć ogólnorozwojowych, rytmiki.
– Spotkanie z ewentualnymi firmami zewnętrznymi chcącymi prowadzić zajęcia dodatkowe.
– Wnioski rodziców.
Zapraszamy!

Tło zdjęcie utworzone przez rawpixel.com – pl.freepik.com

Skip to content