Przedszkole zbiorcze – lipiec 2019

Procedura przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 7 w Zespole Szklono – Przedszkolny nr 12 w Gliwicach na miesiąc lipiec 2019 r.

1. W miesiącu lipcu 2019 r. otwarty dla dzieci jest budynek przedszkola przy ul. Tarnogórskiej 107.
2. Przedszkole usytuowane w budynku przy ulicy Tarnogórskiej dysponuje 125 miejscami.
3. Do dnia 30 maja br. ustalana jest lista dzieci z budynków przy ul. Lipowej 29 i ul. Tarnogórskiej 107, korzystających z opieki w miesiącu lipcu 2019 r.
4. W przypadku pozostania wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci z innych placówek według następujących kryteriów i terminów:
a) złożenie podania wraz z zaświadczeniem o pracy dla obojga rodziców; w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – zaświadczenie o zatrudnieniu oraz oświadczenie o samodzielnym wychowywaniu dziecka;
b) Pierwszeństwo przyjęcia na wolne miejsca mają dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gliwicach.
c) Podania można składać od dnia 13 maja w sekretariacie Zespołu przy ulicy Lipowej 29;
d) Ilość wolnych miejsc zostanie podana do wiadomości prze Komisję rekrutacyjną 3 czerwca.
e) 10 czerwca zostanie ogłoszony protokół naboru dzieci na miesiąc lipiec 2019 r.

Dyrektor ZSP 12 w Gliwicach
Aleksandra Szyszka

Procedura_przyjmowania_dzieci_do_PM_7_lipiec

Skip to content