Przedszkole Miejskie nr 7 z oddziałami zamiejscowymi
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach

prowadzi rekrutację dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 15 im. I.J.Paderewskiego przy ul. Lipowej 29
dla dzieci 6, 5 i 4 – letnich – rocznik 2014, 2015 i 2016

 

 • Dzieciom zapewniamy w pełni wyposażone, nowoczesne sale dydaktyczne, jadalnię, salę gimnastyczną z dziecięcą mini siłownią;
 • Przy szkole funkcjonuje nowoczesny plac zabaw, na zajęcia udostępniane są pracownie tematyczne służące zabawom z eksperymentowaniem i doświadczeniami, boiska ze sztuczną nawierzchnią, przyszkolny ogród botaniczny, herbarium, ogródek meteorologiczny, łąka rajgrasowa, łąka ruderalna oraz las grądowy.
  Dla najmłodszych przygotowano również salę do zabaw ruchowych;
 • Zaplecze sanitarne pozostające do dyspozycji wychowanków jest dostosowane do możliwości fizycznych młodszych dzieci;
 • Posiadamy dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną, zapewniającą edukację wykorzystującą nowoczesne technologie, biorącą udział w wielu projektach oraz warsztatach dydaktycznych, zapewniającą wszechstronną pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Zapewniamy opiekę logopedy, pedagoga, psychologa oraz pielęgniarki szkolnej (dyżury 2 razy w tygodniu);
 • Wszystkie sale wyposażone są w urządzenia informatyczne o wysokim standardzie, dzieci mają dostęp do: magicznego dywanu, tablic multimedialnych, rzutników, tabletów i innych urządzeń pozwalających uatrakcyjnić zajęcia oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sprzyjających przygotowaniu do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;
 •  W szkole realizowany jest program wspomagający adaptację dziecka obcojęzycznego na terenie szkoły, zapewniający wsparcie procesu edukacyjnego. Dla wszystkich chętnych proponujemy bezpłatny udział w zajęciach uczących przez zabawę podstaw języków mniejszości narodowych – języka niemieckiego oraz języka ukraińskiego. Nauka każdego z proponowanych języków obcych będzie możliwa również na kolejnym etapie edukacyjnym
  w naszej szkole;
 • Budynek jest położony w pobliżu CH Forum, w którym usytuowane jest „Biblioforum”, gdzie odbywają się atrakcyjne, bezpłatne zajęcia poszerzające horyzonty dzieci w zakresie literatury i kultury czytelnictwa. Ponadto
  w  Centrum Handlowym organizowane są bezpłatne warsztaty tematyczne, z których chętnie korzystają nasi wychowankowie;
 • Zajęcia dodatkowe płatne, prowadzone przez firmy zewnętrzne: szachy, basen, karate, taniec, robotyka i inne prowadzone będą od godziny 14.30;
 • Godziny pracy oddziałów: maksymalnie 10 godzin dziennie od 6.30 do 16.30 – w zależności od złożonych harmonogramów;
 • Wyżywienie prowadzi firma cateringowa „Dom weselny” z Knurowa.

 

 

2. Budynek Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 107
dla dzieci  3, 4 – letnich – rocznik 2016 i 2017

 

Ze względu na zaplanowane zmiany struktury lokalowej zespołu ZSP 12 rekrutacja do budynku przy ulicy Tarnogórskiej 107 prowadzona jest wyłącznie na rok szkolny 2020/2021. Od 1 września 2021r.
po zakończeniu inwestycji i dostosowaniu budynku przy ul. Lipowej do potrzeb dzieci przedszkolnych,  będzie możliwa kontynuacja wychowania przedszkolnego w budynku przy ul.Lipowej, a dzieci z ul. Tarnogórskiej zostaną do niego przeniesione.

 

 • W budynku przedszkola prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z wykorzystaniem obecnej bazy lokalowej, sal dydaktycznych, jadalni oraz sypialni – leżakowanie – może być zorganizowane dla dzieci chętnych od 1 września w przypadku całej grupy leżakującej poprzez wyrażenie woli rodziców;
 • Przedszkole jest wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne narzędzia informatyczne, magiczny dywan, monitor interaktywny a także szereg pomocy i zabawek dydaktycznych umożliwiający rozwój dzieci w zakresie percepcji polisensorycznej;
 • Ogród przedszkolny pozwala na organizowanie zabaw na świeżym powietrzu sprzyjających rozwojowi ruchowemu dzieci;
 • W przedszkolu realizowany jest program wspomagający adaptację dziecka obcojęzycznego, zapewniający wsparcie procesu edukacyjnego. Zapewniamy również opiekę logopedy oraz psychologa.
 • Wszystkim dzieciom oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach z języka mniejszości narodowej – język niemiecki oraz z języka ukraińskiego;
 • Zajęcia dodatkowe płatne, prowadzone przez firmy zewnętrzne: szachy, basen, karate, taniec, robotyka i inne prowadzone będą od godziny 15.30;
 • Godziny pracy oddziałów: maksymalnie 10 godzin dziennie od 6.30 do 16.30 – w zależności od złożonych harmonogramów;

Wyżywienie prowadzi firma cateringowa „Twoje zdrówko” z Gliwic