Drodzy uczniowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dziennik elektroniczny i moje.epodręczniki.pl .

Każdy z Was otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line. 

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności na zajęciach.  Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną   podlegają ocenianiu.

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę /stronę w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

Zwróć szczególną uwagę na plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania dla Twojej klasy.

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem lub psychologie szkolnym.

Kontakt z ze specjalistami jest możliwy przez dziennik elektroniczny

Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z naszym informatykiem. Godziny indywidualnych zajęć z informatykiem to: 8.00-10.00 oraz 15.00-17.00

Kontakt z informatykiem jest możliwy przez dziennik elektroniczny

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne. 

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.   

Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Aleksandra Szyszka, dyrektor ZSP 12 w Gliwicach