Projekt edukacyjny „Ekspedycja w świat nauki” w którym udział bierze grupa CHMURKI powstał w odpowiedzi na dziecięcą potrzebę poznawania. Nikt tak uparcie i wytrwale nie zadaje pytań i nie szuka rozwiązań jak najmłodsi. Bazując na naturalnej ciekawości dzieci do odkrywania świata i praw nim rządzących, działania projektu „Ekspedycja w świat nauki” będą oparte na doświadczeniach i eksperymentach. Stosując metody badawcze chcemy zainteresować dzieci ich najbliższym środowiskiem, jego bogactwem i różnorodnością. Zadania i zabawy będą koncentrować się na poszukiwaniu odpowiedzi gdyż proces dochodzenia do prawdy jest dla dzieci wciągający, aktywizujący i ciekawy. Nie potrzeba specjalistycznego laboratorium ani drogich pomocy dydaktycznych by dzieci mogły stać się odkrywcami. 
W każdym miesiącu dzieci będą poznawać tajemnice nauki:
LUTY –matematyka
MARZEC –chemia
KWIECIEŃ –fizyka
MAJ –biologia
CZERWIEC– podsumowanie projektu: pokaz zorganizowany przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej