Decyzja o nieuruchamianiu zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Informujemy, że w dniu  29 maja 2020 r. Pan Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć (opiekuńczych w klasach I – III szkoły podstawowej,  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz stacjonarnych konsultacji) w okresie od 1 do 26 czerwca 2020 r., ze względu na dużą liczbę dni wolnych od zajęć w czerwcu (egzamin ósmoklasisty, egzaminy maturalne, egzaminy zawodowe, Boże Ciało) została podjęta decyzja o nieuruchamianiu zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas 1-3 w szkołach podstawowych do końca roku szkolnego zaplanowanego na 26 czerwca.