Zajęcia opiekuńcze w PM7

W związku z planowanym otwarciem naszej placówki od 18 maja prosimy o zapoznanie się z
PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

procedura_bezpieczenstwa_zajecia_opiekuncze_w_PM_7_COVID_19

karty_zapisu_dziecka_do_PM_7_COVID_19 wersja DOC

karty_zapisu_dziecka_do_PM_7_COVID_19 wersja PDF

Obraz Gerd Altmann z Pixabay