UWAGA KLASY III GIMNAZJUM i VIII SP

Od 13.05.2019 do 25.06.2019 rusza rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Proszę o zapoznanie się ze szczegółowym terminarzem postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zawartego w komunikacie Śląskiego Kuratora Oświaty (załączniki lub bezpośrednio na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty).